Bilder


Historiske bilder fra Lyngen 

Kvalvik tatt fra Elvebakken med Lundgården i forgrunnen


Kvalvik sett fra Elvebakken med Lundgården i forgrunnen

Pollen i Lyngen

Pollen 1880-1890, Foto av  Axel Lindahl

Heiskelskogen ca 1890

Fotograf: Axel Lindahl

Kvalvik ca 1950

Kvalvik ca 1950 

Pollen ca 1900

Pollen ca 1900