Kirkebøker


Informasjon hentet ut fra kirkebøker i Lyngen.

Døpte i Lyngen Kirke 1756-1790

Kirkebøker fra Troms

Skanna kirkebøker fra digetalarkivet 

Ektevidde i Lyngen Kirke 1755 - 1792

Ektevidde 1755 - 1792

 

Fodte 1839 - 1858

Dopte i Lyngen kirke 1839 - 1858 

Den frie apostolistiske menighet i Lyngen

Den frie apostolistiske menighet i Lyngen- Protokoll 1855 - 1891