Emigrasjon


Oversikt over emigrasjon fra Lyngen.
Emigrerte fra Lyngen

Emigrerte til Amerika.

Disse har meldt flytting i kirkeboka, men alle dro ikke.  De som er markert i kolonnen for bilett er sikre.

Kilde: Jan Antonsen

Emigrerte til Amerika fra Pollen og Kvalvik

Emigrerte til Amerika.

Disse har meldt flytting i kirkeboka, men alle dro ikke. De som er sikre er de som har en bilettregistrering i siste kolonne.

Kilde: Jan Antonsen