Den første FabLaben i Nederland blir nå etablert i Amsterdam. Basisen er en miks mellom teknologi og ideologi med utgangspunkt i organisasjonen Waag Sosiety.
Bas van Abel og Jean - Michael Molenar er to av initiativtakerne til laben som nå er under etablering. De har lenge vært engasjert i Waag Sosiety, en ideell og nonprofitorganisasjon stiftelse som startet opp for 15 år siden. Filosofien til Waag Sosiety var å plassere teknologi og ideologi i en sammenheng, slik at eldre, psykisk utviklingshemmede og mennesker som på andre måter faller utenfor, likevel får et tilbud, forteller Bas van Abel.
 

Prosessene er de samme som i Waag Sosiety. Nå kan vi i tillegg spille FabLab-nettverket inn i et inspirerende miljø hvor vi kan utveksle erfaringer og gjøre hverandre gode, sier de to nederlenderne. Laserkutter og vannjetkuttere og roboter osv er for lengst på plass i lokalene. Driften av FabLab Nederland er delvis statlig finansiert. Denne FabLab-en vil fortsatt ha fokus på problemløsning for ”utsatte” grupper i samfunnet. At de nå har tilgang til en rekke type verktøy i ett og samme lokale, gjør at det blir enklere å drive prototyping.  


Bas van Abel og Jean – Michael Molenar i ferd med å løse matematiske utfordringer ved hjelp av laserkutteren under Boot Camp ved MIT-FabLab Norway.